Privacy verklaring

Privacy verklaring

Welkom bij Prépain! We hechten veel waarde aan uw privacy en willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard. Deze privacyvoorwaarden beschrijven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Door onze website te bezoeken of gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de praktijken zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden.

  1. Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie: We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens en demografische gegevens. Deze informatie wordt verzameld wanneer u zich registreert op onze website, deelneemt aan enquêtes of communicatie met ons opneemt.

1.2 Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, apparaatinformatie, bezochte pagina’s en de tijd en datum van uw bezoek. We gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

  1. Gebruik van verzamelde informatie

2.1 Doeleinden: We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten aan u te leveren, uw ervaring op onze website te verbeteren en u op de hoogte te houden van updates en relevante informatie over Prépain.

2.2 Marketing: Met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingmateriaal te sturen met betrekking tot onze producten, diensten of promoties. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke berichten door de afmeldlink in onze e-mails te volgen.

2.3 Derden: We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  1. Gegevensbewaring en beveiliging

3.1 Bewaarperiode: We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

3.2 Beveiliging: We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Ondanks deze inspanningen erkent u dat geen enkele gegevensoverdracht via internet 100% veilig is en dat we de veiligheid van informatie die via onze website wordt verzonden niet volledig kunnen garanderen.

  1. Cookies en trackingtechnologieën

4.1 Cookies: Prépain maakt gebruik van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt geplaatst of om cookies te blokkeren.

  1. Uw rechten

5.1 Toegang en correctie: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die we bewaren in te zien en te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.

5.2 Verwijdering: U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze systemen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

  1. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyvoorwaarden of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via [contactgegevens].

We behouden ons het recht voor om deze privacyvoorwaarden op elk moment bij te werken. Het is raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

To top